playsports.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Όλα τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του ιστότοπου www.playsports.gr προορίζονται για προσωπική χρήση μόνο του επισκέπτη/χρήστη και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη άδεια της ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. , Ν. 2121/1993 και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Η χρήση του ιστότοπου www.playsports.gr (η «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε κανέναν από τους υπάρχοντες όρους, η χρήση αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται ρητά.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (εφεξής η «Εταιρεία»). “) και διέπονται από εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά σήματα και τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο ανήκουν στην εταιρεία ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ή/και στους κατόχους των σχετικών δικαιώματα που αναφέρονται στον ιστότοπο προσώπων και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο, εν μέρει ή πλήρως, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας Γραπτή άδεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται άδεια αποθήκευσης και αναπαραγωγής τμημάτων του περιεχομένου μόνο σε απλό προσωπικό υπολογιστή για προσωπική χρήση μόνο, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα με αναφορά στην πηγή τους, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση δικαιώματα Παραχωρημένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την ορθότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και τη διαθεσιμότητα όλου του περιεχομένου και των πληροφοριών που εμφανίζονται στον ιστότοπό της. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και ως εκ τούτου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης (ακόμη και αν προκληθεί από αμέλεια) για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από επισκέπτες/χρήστες ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπού της. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, εκτός από το ότι υπόκεινται σε εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστης συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες η Εταιρεία ρητά αρνείται όλες αυτές οι εγγυήσεις. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες (θετικές ή αρνητικές, ενδεικτικές αλλά όχι περιορισμένες σε απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών, απώλεια χρηματικής ικανοποίησης κ.λπ.) που μπορεί να προκληθούν από χρήστες/επισκέπτες του τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη. , για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη του ιστότοπου, τη χρήση, την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών/πληροφοριών που παρέχονται από τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τρίτων σε σχέση με τα προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστότοπο. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του δικτύου της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας ή των διακομιστών της θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς λάθη κάθε είδους, χωρίς ιούς και παρόμοια στοιχεία, ούτε τον ιστότοπο ή τον ιστότοπο διακομιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του περιεχομένου του.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του περιεχομένου που παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί, άμεσα ή έμμεσα, ότι υποκινεί, συνιστά ή προτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια, αλλά επαφίεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν για τις δικές τους επιθυμίες Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ενέργειες.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες στον ιστότοπο κατά τρόπο συνεπή με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες/επισκέπτες ή τον εντοπισμό αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών τους.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα υπηρεσιών και την ακεραιότητα άλλων ιστότοπων και σελίδων που αναφέρονται μέσω “δεσμών”, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner (εφεξής “δεσμοί”). Οι παραπάνω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η τοποθέτηση συνδέσμου δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου και η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενό τους και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων, καθώς οι επισκέπτες έχουν τη δική τους ευθύνη για την πρόσβαση σε αυτές.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Η Εταιρεία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν το δικό τους περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή να συνδέονται με το δικό τους περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε άλλους ιστότοπους.

1. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο και δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφία, απειλές ή δυσφήμιση οποιουδήποτε υλικού σε περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη. 2. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν παράνομα, απειλητικά, συκοφαντικά, προσβλητικά, άσεμνα, δυσφημιστικά, εμπρηστικά, πορνογραφικά, προσβλητικά θρησκευτικά συναισθήματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, να γεννά νομική ευθύνη ή να έχει άλλες ιδιότητες στον ιστότοπο. Εάν το παραπάνω περιεχόμενο τεθεί υπόψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα διαγράψει το περιεχόμενο από τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 3. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει και να εγκρίνει τα υποβαλλόμενα υλικά τους πριν αυτά δημοσιευτούν στον Ιστότοπο.-

Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για το δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους. 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημόσια πρόσωπα, καθώς και περιεχόμενο που προωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία εκτός των προϊόντων της Εταιρείας. 5. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως: ◦ Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στο site.Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. ◦ Απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει. ◦ Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. ◦ Έχει όλες την άδεια για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο. 6. Οι χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. 7. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση , αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Μεταβατικές Διατάξεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.